Livsmedelsverkets prislista

Godkännande av anläggningen, grundavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Köttbesiktning
Godkännande av anläggningen
Pris, €:
Utan Moms: 71,00
Moms: 0
Totalt: 71,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.1.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Slakterier, små slakterier och vilthanteringsanläggningar samt anläggningar i anslutning till dem
Individuella identifiare: 170004