Livsmedelsverkets prislista

Enligt självkostnadsvärdet

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Köttbesiktning
Köttbesiktning och övervakning av anläggningar / Små slakterier
Över 1200 djurenheter eller 180000 fåglar
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 3 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Livsmedelsverket tar i fråga om små slakterier och vilthanteringsanläggningar som slaktar färre än 5000 djurenheter och färre än 300000 fåglar per kalenderår för köttbesiktning och övervakning av anläggningen, upp till 1200 djurenheter och 180000 fåglar, ut en grundavgift på 34,80 euro per övervakare och per besök för den första halvtimmen. För den besiktningstid som överskrider en halv timme tas det ut 24,90 euro per övervakare och per timme. Om antalet slaktdjur överstiger 1200 djurenheter eller 180000 fåglar, tas kostnaderna ut enligt självkostnadsvärdet. För besiktning som på kundens begäran görs mellan kl. 17.00 och 22.00 eller på allmänna lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. För besiktning som görs mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.
Individuella identifiare: 170003