Ruokaviraston hinnasto

Puoli tuntia ylittävä tarkastusaika, euroa/valvontahenkilö tunnilta

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Lihantarkastus
Pienteurastamoiden lihantarkastus ja laitosvalvonta
Teurasmäärä 1200 eläinyksikköön ja 180000 lintuun asti
Hinta €:
Veroton: 24,90
ALV: 0
Yhteensä: 24,90

Asetustunnus: MMM 1146/2018 3 §

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Ruokavirasto perii alle 5000 eläinyksikköä ja alle 300000 lintua kalenterivuodessa teurastavien pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksesta ja laitosvalvonnasta 1200 eläinyksikköön ja 180000 lintuun asti perusmaksua 34,80 euroa/valvontahenkilö käynniltä ensimmäisen puolen tunnin ajalta. Puoli tuntia ylittävältä tarkastusajalta peritään 24,90 euroa/valvontahenkilö tunnilta. Kun teuraseläinmäärä ylittää 1200 eläinyksikköä tai 180000 lintua, peritään kustannukset omakustannusarvon mukaan. Tarkastuksesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään klo 17.00-22.00 välisenä aikana tai yleisenä vapaapäivänä peritään maksu 50 prosentilla korotettuna. Klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä tapahtuneesta tarkastuksesta peritään maksua 100 prosentilla korotettuna.
Yksilöivät tunnisteet: 170002