Livsmedelsverkets prislista

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Pris, €:
Utan Moms: 40,92
Moms: 9,82
Totalt: 50,74

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 6 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160601 / L60019