Livsmedelsverkets prislista

Intyg (hinderslöshetsintyg)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Utövare av veterinäryrket
Intyg
Pris, €:
Utan Moms: 14,09
Moms: 3,38
Totalt: 17,47

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 6 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160600