Livsmedelsverkets prislista

Det följande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Övriga prestationer
Exportintyg och andra intyg för levande djur och animaliska livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 10,00
Moms: 0
Totalt: 10,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 2.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160506