Livsmedelsverkets prislista

Den första anläggningen som hör till företaget

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Övriga prestationer
Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur
Övriga anläggningar för vilka det krävs hälsogodkännande
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.2.6.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160502