Livsmedelsverkets prislista

Den första anläggningen som hör till företaget

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Övriga prestationer
Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur
Anläggningar som dessutom behöver miljötillstånd för sin verksamhet
Pris, €:
Utan Moms: 174,00
Moms: 0
Totalt: 174,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.2.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Anläggningar som dessutom behöver miljötillstånd för sin verksamhet (d.v.s. anläggningar som årligen använder minst 2000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde eller där fiskbeståndet ökar med minst 2000 kilogram per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder)
Individuella identifiare: 160500