Livsmedelsverkets prislista

Förvaring och vård av smådjur, per dygn

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Levande djur
Pris, €:
Utan Moms: 120,00
Moms: 0
Totalt: 120,00

Förordningsreferens: MMM1146/2018 Liite 5.2.6.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160444 / J66033