Livsmedelsverkets prislista

Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.7.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
Individuella identifiare: 160442