Ruokaviraston hinnasto

Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
Hinta €: Katso alla

Asetustunnus: MMM 161/2021 Liite 8

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö:
Yksilöivät tunnisteet: 160442