Livsmedelsverkets prislista

För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uttas för förvaring i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet en förvaringsavgift per

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Förvaring på gränskontrollstation
Pris, €:
Utan Moms: 5,50
Moms: 0
Totalt: 5,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160440 / J66031