Livsmedelsverkets prislista

Inspektion per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, övervakning av transportl
Pris, €:
Utan Moms: 210,00
Moms: 0
Totalt: 210,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160438 / J66029