Livsmedelsverkets prislista

Utförselkontroll av partier som transiteras vid en gränskontrollstation för utförsel

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra prod
Pris, €:
Utan Moms: 235,00
Moms: 0
Totalt: 235,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.4.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160435 / J66026