Livsmedelsverkets prislista

För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra prod
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.4.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens tas avgift ut enligt punkt 5.2.1?5.2.3 (MMM 1425/2016)
Individuella identifiare: 160434