Ruokaviraston hinnasto

Alennetusta tarkastustiheydestä johtuva asiakirjatarkastus ja tunnistustarkastus

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
Hinta €: Katso alla

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite 5.2.4.3

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu maksuasetuksen kohtien 5.2.1-5.2.3 mukaisesti
Yksilöivät tunnisteet: 160434