Livsmedelsverkets prislista

Könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg, gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Könsceller
Pris, €:
Utan Moms: 163,00
Moms: 0
Totalt: 163,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.3.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160431 / J66023