Livsmedelsverkets prislista

Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt: Grundavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Levande djur
Pris, €:
Utan Moms: 177,00
Moms: 0
Totalt: 177,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.3.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller i enlighet med artikel 21 i rådets förordning nr 1/2005 som gäller skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden
Individuella identifiare: 160426 / J66018