Livsmedelsverkets prislista

Gränskontroll för varje djur som kontrolleras: Hästar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Levande djur
Pris, €:
Utan Moms: 302,00
Moms: 0
Totalt: 302,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.3.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Gränskontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat följer av punkterna 5.2.3.2?5.2.3.5 (MMM 1245/2016). Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller i enlighet med artikel 21 i rådets förordning nr 1/2005 som gäller skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden.
Individuella identifiare: 160422 / J66015