Livsmedelsverkets prislista

På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i Europaparlamentets och rådets för

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Animaliska livsmedel
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.1.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen) tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
Individuella identifiare: 160414 / J66013