Livsmedelsverkets prislista

Över 25000 kg: för varje påbörjat ton

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Veterinär gränskontroll
Animaliska livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 15,50
Moms: 0
Totalt: 15,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.1.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.2.1.2 (MMM 1425/2016). Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken det lagts till en avgift för varje påbörjat ton.
Individuella identifiare: 160413 / J66006