Livsmedelsverkets prislista

Nötkreaturspass

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Nötkreatur
Pris, €:
Utan Moms: 12,30
Moms: 0
Totalt: 12,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 2.7

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160407 / J65004