Livsmedelsverkets prislista

Beslut om godkännande av ursprunglig djurhållningsplats i enlighet med lagen om djursjukdomar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Övriga prestationer
Beslut enligt lagen om djursjukdomar
Pris, €:
Utan Moms: 147,00
Moms: 0
Totalt: 147,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.5.4.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160406 / J65003