Livsmedelsverkets prislista

Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Övriga prestationer
Registrering av en aktör på inre marknaden
Pris, €:
Utan Moms: 68,00
Moms: 0
Totalt: 68,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.5.4.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160405 / J65002