Livsmedelsverkets prislista

Förnyat godkännande av en karantän eller återkallande av godkännandet, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Övriga prestationer
Godkännande av en karantän
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.2.7

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160401