Livsmedelsverkets prislista

Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Veterinär gränskontroll
Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.7.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet, tas för partiet i fråga ut en kontrollavgift i enlighet med denna förordning till dubbelt belopp.
Individuella identifiare: 160335