Ruokaviraston hinnasto

Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
Hinta €: Katso alla

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite 5.2.7.2

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
Yksilöivät tunnisteet: 160334