Livsmedelsverkets prislista

Kontroller som är mer tidskrävande än normalt

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Veterinär gränskontroll
Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
Pris, €:
Utan Moms: 210,00
Moms: 0
Totalt: 210,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.7.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1–5.2.4 (MMM 1245/2016), inklusive de åtgärder, såsom skötsel av djur, som gränsveterinären vidtagit i fråga om ett parti i samband med kontrollen eller efter den, är mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören uttas utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme. Avgiften tas ut också i sådana fall där den kontrolltid som meddelats gränsveterinären avviker avsevärt från den tid som de facto gått åt (tidsdebitering) eller där den kontroll av ett importparti som meddelats gränsveterinären inte genomförs (antingen engångsavgift eller tidsdebitering, beroende på fallet).
Individuella identifiare: 160333 / J66032