Livsmedelsverkets prislista

För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar: Första intyg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Veterinär gränskontroll
Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra prod
Pris, €:
Utan Moms: 47,00
Moms: 0
Totalt: 47,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.4.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning (MMM 1245/2016)
Individuella identifiare: 160328 / J66027