Livsmedelsverkets prislista

Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Veterinär gränskontroll
Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra prod
Pris, €:
Utan Moms: 235,00
Moms: 0
Totalt: 235,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.4.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens
Individuella identifiare: 160325 / J66025