Livsmedelsverkets prislista

Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Veterinär gränskontroll
Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra prod
Pris, €:
Utan Moms: 123,00
Moms: 0
Totalt: 123,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.4.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens
Individuella identifiare: 160324 / J66024