Livsmedelsverkets prislista

Könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg, gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Veterinär gränskontroll
Könsceller
Pris, €:
Utan Moms: 100,00
Moms: 0
Totalt: 100,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.3.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160322 / J66022