Livsmedelsverkets prislista

På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Veterinär gränskontroll
Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.2.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
Individuella identifiare: 160313 / J66013