Ruokaviraston hinnasto

Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaiset sivutuotteet

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet
Hinta €: Katso alla

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite 5.2.2.2

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
Yksilöivät tunnisteet: 160313 / J66013