Ruokaviraston hinnasto

(EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät) mukaiset kalastustuote-erät ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaiset elintarvikkeet

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Eläimistä saatavat elintarvikkeet
Hinta €: Katso alla

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite 5.2.1.2

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
Yksilöivät tunnisteet: 160306 / J66013