Livsmedelsverkets prislista

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Hästdjur
Pris, €:
Utan Moms: 145,00
Moms: 0
Totalt: 145,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 4 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160204