Livsmedelsverkets prislista

Godkännande av reglemente eller ändring av det, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Djurskydd
Godkännanden och intyg enligt lagen om djuravelsverksamhet
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.2.11

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160202