Livsmedelsverkets prislista

Tillstånd för import och användning av läkemedel enligt 21?g § i läkemedelslagen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Övriga prestationer
Övriga prestationer
Pris, €:
Utan Moms: 109,00
Moms: 0
Totalt: 109,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.5.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 160200