Livsmedelsverkets prislista

Godkännande av identifieringsmärken för nötkreatur, får och getter, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Godkännande av identifieringsmärken för djur
Pris, €:
Utan Moms: 183,00
Moms: 0
Totalt: 183,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 3.8

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 160108 / J66017