Livsmedelsverkets prislista

Förnyande av godkännande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Transport av djur
Behandling av ansökan om godkännande av examen och examinator
Pris, €:
Utan Moms: 168,00
Moms: 0
Totalt: 168,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.5.9

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Behandling av ansökan om godkännande av examen och examinator som avses i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97: förnyande av godkännande
Individuella identifiare: 160107