Ruokaviraston hinnasto

Hyväksymisen uusinta

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläinten kuljetus
Eläinkuljetuskokeen ja kokeen järjestäjän hyväksyminen
Hinta €:
Veroton: 176,00
ALV: 0
Yhteensä: 176,00

Asetustunnus: MMM 161/2021 Liite 9.1.2

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Eläinkuljetusasetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta) mukaisen kokeen ja kokeen järjestäjän hyväksymishakemuksen käsittely: hyväksymisen uusinta
Yksilöivät tunnisteet: 160107