Ruokaviraston hinnasto

Kokeen ja kokeen järjestäjän hyväksyminen

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläinten kuljetus
Eläinkuljetuskokeen ja kokeen järjestäjän hyväksyminen
Hinta €:
Veroton: 336,00
ALV: 0
Yhteensä: 336,00

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite 1.5.9

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Eläinkuljetusasetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta) mukaisen kokeen ja kokeen järjestäjän hyväksymishakemuksen käsittely: kokeen ja kokeen järjestäjän hyväksyminen
Yksilöivät tunnisteet: 160106