Livsmedelsverkets prislista

Registrering av nötkreatur, anmälan av en aktör inom slakteribranschen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Nötkreatur
Pris, €:
Utan Moms: 1,00
Moms: 0
Totalt: 1,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 5 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 1,00 euro i fast avgift per djur för en sådan anmälan av en aktör inom slakteribranschen som avses i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).
Individuella identifiare: 160105