Livsmedelsverkets prislista

Registrering av nötkreatur

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Nötkreatur
Pris, €:
Utan Moms: 4,40
Moms: 0
Totalt: 4,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 5 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 4,40 euro i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras.
Individuella identifiare: 160104