Ruokaviraston hinnasto

Uuden eläimen rekisteröinti tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinti

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläinten merkintä ja rekisteröinti
Nautaeläimet
Hinta €:
Veroton: 4,40
ALV: 0
Yhteensä: 4,40

Asetustunnus: MMM 161/2021 5 §

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Elintarviketurvallisuusvirasto perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä.
Yksilöivät tunnisteet: 160104