Livsmedelsverkets prislista

Slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 0,15
Moms: 0
Totalt: 0,15

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 3 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 0,15 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.
Individuella identifiare: 160103