Livsmedelsverkets prislista

Slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 0,18
Moms: 0
Totalt: 0,18

Förordningsreferens: MMM 161/2021 3 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 0,18 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.
Individuella identifiare: 160103