Livsmedelsverkets prislista

Registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 0,20
Moms: 0
Totalt: 0,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 3 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 0,20 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal.
Individuella identifiare: 160102