Livsmedelsverkets prislista

Märkning och registrering av får och getter, anmälan av en aktör inom slakteribranschen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Får och getter
Pris, €:
Utan Moms: 0,40
Moms: 0
Totalt: 0,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 3 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut en fast avgift på 0,40 euro per djur för en i 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (356/2008) avsedd anmälan av en aktör inom slakteribranschen.
Individuella identifiare: 160101