Livsmedelsverkets prislista

Märkning och registrering av får och getter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Märkning och registrering av djur
Får och getter
Pris, €:
Utan Moms: 1,20
Moms: 0
Totalt: 1,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 3 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Livsmedelssäkerhetsverket tar för varje nytt identifieringsmärke som beställs från får- och getregistret för registrering av djur i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG ut en fast avgift på 1,20 euro.
Individuella identifiare: 160100