Ruokaviraston hinnasto

Uuden tunnuksen tilaaminen

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläinten merkintä ja rekisteröinti
Lammas- ja vuohieläimet
Hinta €:
Veroton: 1,50
ALV: 0
Yhteensä: 1,50

Asetustunnus: MMM 161/2021 3 §

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Elintarviketurvallisuusvirasto perii lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesta eläimen rekisteröintiin tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta lammas- ja vuohirekisteristä kiinteää maksua 1,50 euroa per tilattu tunnus.
Yksilöivät tunnisteet: 160100